2009-06-26

Hellas gården, lago Söderbysjön

No comments: