2008-07-18

Konferenco en Amsterdamo

Mio kaj Sonja partoprenis konferencon pri Esperanto kaj interlingvistiko en universitatoj, laŭ invito de Esperantic Studies Foundation.
Forvojaĝonte
Enavidile
Kun Michele
En la konferencejo


Niaj gastigantoj - Wytske, Tibbe, Marrit kaj Oscar.
Dankon por la agrabla tempo!
Biciklo, kun loko por du infanoj kaj ventprotektilo.
En Nederlando abundas tiaj.

2008-07-15

En Fiskis

2008-07-09

Amuzejo Grönalund

2008-07-06

Bestejo Nyckelviken

2008-07-05

Marstrando Viola