2008-10-25

Gefratoj, kaj iom da gepatroj ankaŭ

Kiu volas ludi kun pupo, kiam havas veran bebon?
Ŝatas legi librojn kune
Vendreda patkukumado
Iom malsanaj
Kunspektas televidon

Gefratoj ĝuas...
...paĉjo lacegas
Kiiiiu kaŝas sin tie? Iva kaj Dag Mio!
Pretaj por promeno en malvarmo
Kis', frateto!

Dag Mio povas:

Mem sidi sur la poto
Stari
Forpuŝi sin alte de la planko

2008-10-17

Familio Martins/Von Friesen vizitas


Måns

Lo

2008-10-12

Njam-njam

Kion mi faru per ĉi tio?
Manĝu mem?
Neee...
Kulerego pli taŭgas!
Karoto ne estas aparte interesa...
Sed manĝeblas kiam nenio alia estas surmenue.

2008-10-07

Evoluo

La evoluo de Iva nuntempe apenaŭ priskribeblas pervorte, kaj tutcerte nedemonstreblas surfote. Similo validas pri ĉiuj sonoj, mienoj kaj socia maturiĝo de Dag Mio, sed la jenon ni sukcesis ankaŭ bilde dokumenti:
Unue li malkovris siajn piedojn,
poste ankaŭ komencis forpreni ŝtrumpetojn.
Kiu volas kuŝi en sia lulilo,
kiam eblas ankaŭ sidi kaj ronĝi la ursetojn?
Stari facilas, se oni nur kliniĝas al ekz kruroj de panjo.
Kaj strange estas ne plu esti la plej eta!
A ha, per manoj ankaŭ eblas teni aĵojn
kaj ludi per ili.
Unua kaj lasta gustumo de botellakto ne estis tre sukcesa,
sed kukumo (kaj avokado, kaj pano) tre bongustas.