2006-07-29

Sen fotoj

Ni estis tiom ekscititaj kaj tuŝitaj dum vizito al novnaskita kuzino Emma, ke ni forgesis la fotilon tie, kaj nun devas vorte priskribi lastatempajn okazaĵojn:
  • Iom post iom mi ekorientiĝas ankaŭ en la lingva kaĉo ĉirkaŭ mi. Mi komprenas la serban, Esperanton kaj svedan, diras simplajn du-vortajn frazojn kaj plurajn vortojn elparolas en pli ol unu lingvo. Entute mi diras jam pli ol 200-300 diversajn vortojn.
  • Mi tre ŝatas etajn bebojn, kaj volas karesi kaj prizorgi ilin. Mi rimarkis ke ili mamsuĉas, same kiel mi, sed ne manĝas aliajn aferojn nek ludas per ludiloj, do tuj kiam iu bebo ekploras mi prenas manon de fidinda plenkreskulo, tiras ŝin/lin al la bebo, montras al ĝi kaj diras "Kom-kom"="venu, prenu" kaj "kiki"="mamnutru".
  • Nur ĉi-semajne mi komprenis ke estas agrable banumi ankaŭ en lagoj kaj maro kaj nun mi ŝategas salti kaj plaŭdi kaj esti tirata en ilia akvo, kaj ofte ne volas eliri el ĝi. Antaŭe mi akceptis nur diversajn kuvojn kaj naĝejetojn, eble ĉar la mara/laga akvo tiam ankoraŭ ne sufiĉe varmiĝis.
  • Somero estas bona tempo por nudumi, kaj nudumado donas bonan eblon alkutimiĝi al poto anstataŭ vindotukoj. Daŭre mi foje dum ludado forgesas ĝustatempe atentigi ke mi pisos a.s. sed alie tre bone funkcias kaj la gepatroj ĝojas pri senteble malpli granda kvanto de lavindaj vindotukoj.
  • Dum la lasta monato mi kun ioma helpo de mama kaj pappa lernis pli facile kaj rapide endormiĝi kaj (ĉu dank' al tio?) nun ankaŭ dormas pli profunde kaj trankvile ol antaŭe kaj estas tre ĝoja dum la tagoj.
  • Baka, onklo Ogo kaj Dada (fratino de baka) vizitas nin kaj ni tre bone ludas kune. Mi ne plu timas Ogon nek liajn hararplektaĵojn (dreadlocks), fakte nun mi ŝatas kiam li tiklas min per ili. Deda ne povis veni ĉi-foje ĉar li iris al Esperanto-aranĝoj en Italio, sed li vizitos min oktobre.
  • Mi tre ŝatas librojn, kaj preskaŭ ĉiam scias precize kiun mi volas ke oni legu kun mi. Unu el miaj plej ŝatataj herooj estas urso Bamse, kaj ekde kiam mi ricevis dentobroson kaj denotopaston kun bildetoj de Bamse mi senprobleme akceptas brosi dentojn, kio antaŭe ne estis tre ŝatata aktivaĵo.

2006-07-23

2006-07-07

Diversaj okupoj...

2006-07-05

Somero en Hofors